Peygamberler Tarihi Kitabından Hz. Adem’ in (A.S.) yaratılışı hakkında bilgiler;

Melekler Adem aleyhisselâmın hüsn-ü cemâline hayran kaldılar ve onun suretinde Hak teâlânın kuvvet ve kudretini müşâhede edip “Hak teâlâ her şeyin en iyi ve en güzelini yaratıyor” dediler ve bunu dillerinden düşürmediler.

Hak teâlâ meleklere: “Adem aleyhisselâmın tahtını boynunuza alıp gökleri ve etrafını gezdirin ve Arşın yanına bırakın” diye emr etti. Melekler emri yerine getirdiler.

Sonra meleklere: “Adem’e secde edin” buyurdu. Önce Cebrâil aleyhisselâm secde etti. Sonra sıra ile Mikâil, İsrâfil, Azrâil ve sonra bütün melekler (aleyhimüsselâm) secde eylediler. Önce bu dört melek secde ettiği için Hak teâlâ Cebrâil aleyhisselâmı Peygamberlerine vahy göndermekle vazifelendirdi. Erzak hanesinin anahtarlarını Mikâil’e verdi. Kur’ân-ı kerimin tamamını İsrafil’in eline yazdı. Azrâil’i de sevgiliyi sevgiliye kavuşturan ölüme vâsıta kıldı.

Diğer meleklere de günâhsızlık berâtı yazıldı. İblis gururundan secde etmemiştir.

Naklolunur ki: Melekler secdede’yüz yıl, bir rivâyette ise beş yüz yıl kaldılar. Başlarını secdeden kaldırdılar.

Hz. Adem (A.S.) Yaratılışı

İblis’i öylece duruyor ve Adem aleyhisselâmın tarafına bakıyor gördüler. İtâatlarına şükredip bir daha secdeye vardılar. Onun için nemazda iki secde emr olundu. Hak teâlâ, İblis’e “Ey mel’ün, halîfeme niçin secde etmedin” buyurduğunda İblis “Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu ise tOpraktan halk ettin; ateş lâtif saf ve ışıktır. Elbette topraktan yüksektir” deyip bu bozuk fikri ve yanlış kıyası ileri sürdü.

Böylece büyük hatâ etti. Zirâ toprak ateşten bir çok bakımlardan üstündür. “Tevâzü edeni Hak teâlâ yükseltir” sözü buna bir delildir.

Altıparmak Peygamberler Tarihi, Mearicün Nübüvve

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments