1. İpucu’nda gördüğünüz “Ngtkegg cgp Lpcpşşuc” kodu “Merhaba ben Kozmonot” cümlesinin şifrelenmiş haliydi.

Algoritma şu şekildedir: Her harf yer aldığı kelimede bulunduğu sıra kadar alfabede ileriye ötelenmiştir.

Örnek olarak “Merhaba” kelimesine bakacak olursak: M harfı kelimenin ilk harfidir, yani alfabede bir harf ileriye ötelenip N harfine dönüşmüştür.

Aynı şekilde ‘e’ harfi kelimenin ikinci harfidir, alfabede iki harf ileriye ötelenip ‘g’ harfine dönüşmüştür; ‘r’ harfı kelimenin üçüncü harfıdir, alfabede üç harf ileriye ötelenip ‘t’ harfine dönüşmüştür.

İlk ipucundan elde ettiğiniz bu algoritmayı tersten giderek diğer ipuçlarına entegre ettiğinizde sırasıyla şu mesajları elde edersiniz: Delta Four, Delta Five, Charlie Four.

NATO fonetik alfabesinde Delta=d, Charlie=c, Four=4, Five=5′tir. Sonuç olarak elde edilen şifre sırasıyla şu şekildedir: d4,d5,c4.

Bu da satrançta ‘Vezir Gambiti‘ açılışının notasyona çevrilmiş halidir.


0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir