Kriptograf 32. Yarışma Cevabı -Four Beasts in One:The Homo-Cameleopard

Yarışmanın cevabı Edgar Allan Poe’nun Four Beasts in One:The Homo-Cameleopard eseri olacaktı. Cevabın ipuçlarıyla bağlantısı ise şu şekildedir: İpuçlarında bahsedilen mabetlerin tamamı Orta Çağ’da yapılmıştır ve tamamında yalancı kündekari tekniğinin örnekleri bulunmaktadır. Şöyle ki:Dördüncü ipucunda bahsettiğim, Mardin’de bulunan Mort Şmuni Kilisesinin ana kapıları yalancı kündekari tekniğiyle yapılmıştır. Mort Şmuni Kilisesi Devamı…

Nesace Nedir?

İpuçlarında bahsedilen kişi ünlü Amerikalı şair, yazar, kriptograf, editör ve edebiyat eleştirmeni Edgar Allan Poe’dur. Edgar Allan Poe hayattayken Avrupa’da kendi vatanındakinden çok daha fazla üne sahipti. Bahsedilen eser ise Edgar Allan Poe’nun “AI Aaraaf” eseridir. “Al Aaraaf” Arapça Al-Araf, yani Araf kelimesinden türemiştir. “Al Aaraaf” bitirilmemiş bir eserdir. Bu Devamı…