Kriptograf 32. Yarışma Cevabı -Four Beasts in One:The Homo-Cameleopard

Yarışmanın cevabı Edgar Allan Poe’nun Four Beasts in One:The Homo-Cameleopard eseri olacaktı. Cevabın ipuçlarıyla bağlantısı ise şu şekildedir: İpuçlarında bahsedilen mabetlerin tamamı Orta Çağ’da yapılmıştır ve tamamında yalancı kündekari tekniğinin örnekleri bulunmaktadır. Şöyle ki:Dördüncü ipucunda bahsettiğim, Mardin’de bulunan Mort Şmuni Kilisesinin ana kapıları yalancı kündekari tekniğiyle yapılmıştır. Mort Şmuni Kilisesi Devamı…