Ruvigo 43. Yarışma İpuçları

Ruvigo 43. Yarışma İpuçları 1- O, bir konuda kaynak niteliği taşır. 2- Bu eserde pek çok hayvana da yer verilmiştir. 3- Eserin bir adı, eserde işlenen bir olaydan gelmektedir. 4- Eser sahibi bu eseri tamamladıktan on yıl sonra hayatını kaybetmiştir. Bu kişinin tam adını doğru ve eksiksiz bir şekilde yazınız. Devamı…

Ruvigo 42. Yarışma İpuçları

Ruvigo 42. Yarışma İpuçları 1- Onlar altı kişiydiler. 2- Bu kişiler ortak bir proje için çalıştılar. 3- Fakat onlar bir arada hiç çalışmadılar. 4- Bir eserde bu kişilerden beşine yer verilmişti. Bu eserin adını doğru ve eksiksiz bir şekilde yazınız. Cevap Reims Katedrali labirenti detaylı bilgi icin tıklayınız. Ruvigo Hakkında Devamı…

Ruvigo 41. Yarışma İpuçları

Ruvigo 41. Yarışma İpuçları 1- Yapımında bir efsaneden de esinlenildi. 2- O, ünlü bir şarkının video klibinde görülebilir. 3- Bazı kayıp parçalarının bulunması yetmiş yıldan fazla sürmüştü. 4- Eser, sonradan koruma altına alındı. İpuçlarında bahsedilen eserin adını doğru ve eksiksiz bir şekilde yazınız. Cevap Metropolis detaylı bilgi için tıklayınız. Ruvigo Devamı…

Ruvigo 40. Yarışma İpuçları

Ruvigo 40. Yarışma İpuçları 1- Bu eser, dini mesajlar da barındırıyordu. 2- Eserin bir orijinali, günümüzde bir başkentte bulunmaktadır. 3- Yapımı sırasında biçimi değiştirildi. 4- Bu eserin sahibi aynı zamanda mucitti. Bu kişinin adını doğru ve eksiksiz bir şekilde yazınız. Cevap Thomas Paine detaylı bilgi için tıklayınız. Ruvigo Hakkında Ruvigo, Devamı…

Ruvigo 39. Yarışma İpuçları

Ruvigo 39. Yarışma İpuçları 1- O, aslında bir kadın için yaratılmıştı. 2- İlk kez bir sarayda sergilendi. 3- Ünlü bir yazar da onu kaleme aldı. 4- Bir Alman O’nu Amerika’da tanıttı. İpuçlarında bahsedilenin adını doğru ve eksiksiz bir şekilde yazınız. Cevap Mekanik Türk detaylı bilgi için tıklayınız. Ruvigo Hakkında Ruvigo, Devamı…

Ruvigo 38. Yarışma İpuçları

Ruvigo 38. Yarışma İpuçları 1- O, birçok kez mahkûm edildi. 2- Mezarı, ölümünden yıllar sonra doğduğu ülkeye götürüldü. 3- Bir süre başka bir alanda deneysel çalışmalar yapmıştır. 4- Çalıştığı her iki alanda da O’nun adıyla anılan yenilikler vardır. İpuçlarında bahsedilen kişinin tam adını eksiksiz ve harf hatası olmadan doğru ve Devamı…

Ruvigo 37. Yarışma İpuçları

Ruvigo 37. Yarışma İpuçları 1- Bu yapı Dünya Mirası listesindedir. 2- Yapının bir kısmı, bulunduğu şehrin armasında görülür. 3- Bir girişinde, hükümdarların heykelleri bulunurdu. 4- Yaptıran kişinin mezarı da buradadır. İpuçlarında bahsedilen yapının tam adını eksiksiz ve harf hatası olmadan doğru ve eksiksiz bir şekilde yazınız. Cevap Diocletian Sarayı detaylı Devamı…

Ruvigo 36. Yarışma İpuçları

Ruvigo 36. Yarışma İpuçları 1- Onlardan günümüzde üç tane vardır. 2- Üçü de birbirinden farklıdır. 3- Bir tanesinin tarihinin Antik Roma’ya uzandığı düşünülmektedir. 4- Bir diğerinin üzerinde değerli taşlar bulunur. Üzerinde değerli taşlar bulunanın adını doğru ve eksiksiz bir şekilde yazınız. Cevap Yarışma bittiğinde yayınlanacaktır. Ruvigo Hakkında Ruvigo, belirli zaman Devamı…

Ruvigo 35. Yarışma İpuçları

Ruvigo 35. Yarışma İpuçları 1- O, siyasi kimliğini gayriresmî olarak sürdürdü. 2- Büyükbabası din adamıydı. 3- Bir siyasetçinin oğlu O’nun destekçisiydi. 4- Mezarı kendi ülkesinde değildir. İpuçlarında bahsedilen kişinin tam adını eksiksiz ve harf hatası olmadan doğru ve eksiksiz bir şekilde yazınız. Cevap Safiye Ali detaylı bilgi için tıklayınız. Ruvigo Devamı…

Ruvigo 34. Yarışma İpuçları

Ruvigo 34. Yarışma İpuçları 1- Bir tarafında iki komutan vardır. 2- Günümüzde de yapılış amacından sapmamıştır. 3- Depo ile O’nun arasında melekler vardır. 4- Sonradan bir parçasının mertebesi yükseltilmiştir. İpuçlarında bahsedilen eserin özgün/orijinal dilindeki adını doğru ve eksiksiz bir şekilde yazınız. Cevap L’Hôtel National des Invalides Ruvigo Hakkında Ruvigo, belirli Devamı…