Ankara Hacı Bayram Camii Tarihi

Asıl adı Numan-bin Koyunluca Ahmed olan Hacı Bayram Veli 1352 (753 H.) yılında Ankara’nın Solfasol Köyü’nde doğmuştur. Bayrami tarikatının kurucusu, mutasavvıf bir şairdi. Ankara ve Bursa’da tahsilini tamamladıktan sonra, Ankara’da Meklike Hatun adlı bir hayırseverin yaptırdığı Karamedrese’de tedrisata başlamıştır. Büyük tarikat adamlarından Kayserili Şeyh Hamideddin Aksarayi’nin davetine uyarak tarikata girmiştir. Devamı…

Hayatı anlatan güzel bir paragraf

Peygamberler Tarihi kitabından, İnsan bir saatte bin defa nefes alıp verir. Bir günde, yirmidört bin defa câna, Rahmandan haber gelir. Ruha, Rahmândan haberini, bedenin her noktasına, kemiklerin iliklerine kadar sirâyet ettirmesi emr olunur. Cân dosttan bu haberi aldığı müddetçe beden hayatta kalır. Bu haber kesilince, cân bu tenden gider. Asıl Devamı…