Romanya’da Bir Türk Adası: Adakale

Tuna Nehri üzerinde, bugünkü Romanya topraklarında yer alan Adakale, zamanında Belgrad için stratejik öneme sahipti. Çünkü, Tuna nehir boyunun kontrolü için yapılan muharebelerin odak bölgesi olmuştu. Tuna Nehri’ndeki nehir trafiği ve ticaretini kontrol eden ada, 1691 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiştir. Ruslar tarafından göz konulan, Bulgarlar ve Sırplar tarafından içlerine Devamı…